Veřejné, venkovní a vnitřní osvětlení, Brno, Vyškov

"Světlo je jen jedno, liší se jen spektrálním složením. Naopak světelných zdrojů je mnoho a záleží na jejich kvalifikovaném výběru a použití z hlediska funkčnosti a ekonomiky provozu osvětlovací soustavy."

Vnitřní a venkovní osvětlení - intro

  • obnova stávajícího osvětlení
  •  výpočet osvětlení s ohledem na hygienické normy
  • optimalizace nákladů na osvětlení
  • analýza stavu soustavy VO
  • pasport soustavy VO
  • vypracování generelu města s ohledem na platné normy
  • návrh koncepce obnovy VO
  • inženýrská činnost...
Poskytujeme služby v oblasti servisu a výstavby: veřejné a vnitřní osvětlení, elektro rozvody, revize elektrických zařízení, elektromontáže. Pokrýváme především oblast Vyškov a Brno.